خاکستری وزارت اطلاعات وزارت خارجه حسن روحانی

خاکستری: وزارت اطلاعات وزارت خارجه حسن روحانی دانشگاه صداوسیما رسانه ها رسانه ای ایرانیان آمریکایی دورهام برنامه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سپرده‌گذاران بانکی زیاد سود کردن یا خریداران پیش‌فروش سکه؟

با روند رو به رشدی که قیمت سکه طی می‌کند شاید دارندگان سکه‌های پیش فروش در وقت ثبت‌نام تصور هم نمی‌کردند که سود سرمایه‌گذاری آنها تا این حد اوج باشد.

سپرده‌گذاران بانکی زیاد سود کردن یا خریداران پیش‌فروش سکه؟

سپرده گذاران بانکی زیاد سود کردن یا خریداران پیش فروش سکه؟

عبارات مهم : بازار

با روند رو به رشدی که قیمت سکه طی می کند شاید دارندگان سکه های پیش فروش در وقت عضویت تصور هم نمی کردند که سود سرمایه گذاری آنها تا این حد اوج باشد.

به گزارش ایسنا ؛رشد قیمت سکه ظاهرا قرار نیست متوقف شود. از شهریورماه ۱۳۹۶ این کالا در مسیر زیاد کردن قیمت قرار گرفته و از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گران شده است است.

از بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی جهت ایجاد تعادل در بازار طرح پیش فروش سکه از کانال بانک ملی را در دستور کار قرار داد و در مرحله ی اول فقط سکه های با سررسید شش ماهه و یکساله پیش فروش شد و در ابتدای سال تازه با تغییراتی که در سیاست ارزی ایجاد شد، نحوه پیش فروش نیز عوض کردن کرده و به هفت مرحله زیاد کردن یافت، به طوری که از آخرهای فروردین ماه سکه های با سررسیدهای یک، سه، شش، ۹، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه پیش فروش شد. البته با توجه به استقبال بالایی که از طرح پیش فروش در مرحله تازه وجود داشت و ظرفیت به آخر رسید طولی نکشید که متوقف شد.

سپرده‌گذاران بانکی زیاد سود کردن یا خریداران پیش‌فروش سکه؟

در حدود سه ماه اجرای طرح پیش فروش سکه بالغ بر هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه فروش رفت که نزدیک به ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر خریدار این تعداد بودند. با در نظرگرفتن این که وقت سررسید پیش فروش یک ماهه تمام شد سکه های فروخته شده است در این دوره چندی پیش تحویل مشتریان شده است و سررسیدهای دیگر در ادامه وارد بازار می شود به گونه ای که جهت امسال تا پنج میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه و در سال آینده یک میلیون و ۳۴۰ هزار قطعه و در سال ۱۳۹۹ تا ۴۰۸ هزار قطعه سکه تحویل خواهد شد.

اما در پیش فروش با در نظرگرفتن این که قیمت ها قطعی هستند هر آنچه در وقت تحویل بین قیمت پیش فروش و بازار وجود داشته باشد سود صاحبان این سکه ها محسوب می شود و قرار نیست مبلغی مازاد پرداخت کنند. این در حالی است که اکنون با توجه به روند رو به رشدی که قیمت سکه طی می کند و در ماه های گذشته برگشت به عقب محسوسی نداشته، تاکنون سود قابل توجهی جهت خریداران به همراه داشته است که نسبت به سود حاصل از سرمایه گذاری این مبلغ در حساب سپرده بانکی قابل توجه است.

با روند رو به رشدی که قیمت سکه طی می‌کند شاید دارندگان سکه‌های پیش فروش در وقت ثبت‌نام تصور هم نمی‌کردند که سود سرمایه‌گذاری آنها تا این حد اوج باشد.

در ادامه این گزارش سود ناشی از سرمایه گذاری در پیش فروش سکه با توجه به قیمت روز دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی این کالا و قیمت سود سپرده بانکی ۱۵ درصد هر سال مورد مقایسه قرار می گیرد.

خریداران سکه با سررسید یک ماهه جهت هر قطعه یک میلیون و ۵۹۰هزار تومان هزینه کردند که در حال حاضر نسبت به سکه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی بازار جهت هر قطعه ۹۱۰ هزار تومان در یک ماه گذشته سود بردند، این در حالی است که سرمایه گذاری این مبلغ در بانک با سود سپرده ۱۵ درصد جهت یک ماه حدود ۲۰ هزار تومان سود به همراه دارد.

سکه های با پیش فروش سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان عضویت شدند که اکنون و با گذشت حدود دو ماه از این سرمایه گذاری ۹۶۰ هزار تومان نسبت به قیمت بازار سود به مبلغ خرید جهت هر قطعه اضافه شده است هست، در حالی که سود ناشی از سپرده این مبلغ در بانک جهت یک ماه حدود ۱۹ هزار و ۲۵۰ هزار تومان و جهت سه ماه نزدیک به ۵۸ هزار تومان است.

سپرده‌گذاران بانکی زیاد سود کردن یا خریداران پیش‌فروش سکه؟

همچنین مبلغ خرید سکه های با سررسید شش ماهه حدود یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان بود که تا همین لحظه خریداران جهت هر قطعه حدود یک میلیون و ۲۵ هزار تومان سود بردند، در حالی که سود بانکی این مبلغ جهت هر ماه حدود ۱۸ هزار تومان و در شش ماه نزدیک به ۱۱۰ هزار تومان است.

بری سکه های با سررسید ۹ ماهه بانک مرکزی از هر قطعه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان دریافت کرده که اکنون سود خرید سکه در ازای این مبلغ به یک میلیون و ۹۰ هزار تومان می رسد، در حالی که سود سپرده بانکی جهت یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان در هر ماه نزدیک به ۱۸ هزار تومان و در ۹ ماه سرمایه گذاری به ۱۶۰هزار تومان می رسد.

با روند رو به رشدی که قیمت سکه طی می‌کند شاید دارندگان سکه‌های پیش فروش در وقت ثبت‌نام تصور هم نمی‌کردند که سود سرمایه‌گذاری آنها تا این حد اوج باشد.

اما سکه های با سررسید ۱۲ ماهه با قیمت یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان پیش فروش شده است هست. با توجه به قیمت روز سکه در حال حاضر سود تخصیص داده شده است یافته به صاحبان این سررسیدها به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان در هر قطعه می رسد. اگر این مبلغ در بانک سپرده گذاری شود جهت هر ماه حدود ۱۷ هزار تومان و در ۱۲ ماه ۲۰۴ هزار تومان است.

سکه های با سررسید ۱۸ ماهه که با یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان عضویت شدند اکنون در هر قطعه تا یک میلیون و ۲۵۵ هزار تومان سود به همراه دارد، در حالی که سرمایه گذاری این مبلغ در بانک در هر ماه حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و در مجموع جهت ۱۸ ماه تا ۲۸۰ هزار تومان سود دارد.

سپرده‌گذاران بانکی زیاد سود کردن یا خریداران پیش‌فروش سکه؟

در مورد سکه های با سررسید ۲۴ ماهه نیز باید یادآور شد که هر قطعه با یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان عضویت شد و با قیمت روز دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی اکنون سود هر قطعه به یک میلیون و ۳۸۴ هزار تومان می رسد، در حالی که سود بانکی جهت یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان نزدیک ۱۴ هزار تومان در هر ماه و جهت دو سال حدود ۳۳۵هزار تومان است.

سکه های پیش فروش به تدریج وارد بازار می شود و انتظار بانک مرکزی براین است با عرضه سکه ها بازار در حالت تعادل قرار گیرد، ولی روال گذشته نشان داده که حتی در وقت پیش فروش و یا حراج سکه کم کردن قیمتی که قابل توجه باشد ثبت نشده و عمدتا روند رو به زیاد کردن بوده است و تنها برنامه هایی که بانک مرکزی اجرا کرد توانست از حباب بیش از حد و یا زیاد کردن زیاد قیمت سکه جلوگیری کند. در حالی از سوی مسئولان مربوطه عنوان می شود که سکه حدود ۴۰۰ هزار تومان حباب دارد که در سوی دیگر تحلیلگران بازار معتقدند با توجه به رشد قیمتی که دلار در مدت اخیر داشته و آینده چندان قابل آینده نگری بر آن وجود ندارد، قیمت سکه نیز بر همین اساس پیش رفته و قیمت ها چندان غیرواقعی است.

واژه های کلیدی: بازار | میلیون | سررسید | سود بانکی | سود سپرده | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz